Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden > Nyttig i drifta > Biogjødsel i landbruket

Biogjødsel / Rest - Biogass i landbruket 

 

Vestfold Bondelag har tidligere utredet landbruksdelen i et stort industrielt biogassanlegg i Vestfold. Bioresten fra anlegget kan gi gjødsel til 100 000 dekar i Vestfold og redusere klimagassutslippene vesentlig.

 

Les mer i artiklene under. Info vil bli lagt ut fortløpende.

Biogjødselforum Vestfold er stiftet

Biogjødselforum stiftet 181015

02.11.15 Onsdag 21. oktober ble interesselaget Biogjødselforum Vestfold stiftet. Dette er en organisering av bønder som har tegnet avtale med GreVe Biogass – både for levering av husdyrgjødsel til fabrikken, og for mottak av ferdig biogjødsel til åker- og engarealer. 46 bønder har nå slike avtaler og 29 av disse var tilstede på stiftelsesmøte på Gjennestad. Det er Vestfold Bondelag som har tatt initiativ til denne organiseringen, og styremedlem i Vestfold Bondelag Hans Edvard Holtung er leder av prosjektet fram mot en organisering og drift av foreningen. Et viktig formål med laget er å ha en møteplass for å dele kunnskap og erfaringer, drøfte gjødselkvalitet, tekniske og økonomiske spørsmål. Et annet hovedformål er å ha en felles stemme og forhandle med GreVe Biogass AS. Dette er noe GreVe Biogass også ønsker, og ser som formålstjenlig.

Les mer hos Vestfold Klima- og Energiforum

Du kan kjøre 10.000 km på ei ku!

Bjørn Bu i Tinedress, Ivar Sørby i Felleskjøpetdress, kua Veldig og Amund Kind i Bondelagsdress presenterte landbrukets viktige bidrag inn i biogassprosessen under Avfallskonferansen 2015

12.06.15. Denne uka har Avfallskonferansen 2015 blitt avholdt på Gardermoen. Vesar, Greve Biogass og Vestfold Bondelag har, sammen med kua Veldig, benyttet anledningen til å presentere landbrukets viktige rolle inn i den nye biogassfabrikken på Rygg i Tønsberg.

Biogjødselforum under etablering

Biogassforum 080415 Sørby

10.04.15 Onsdag var 30 bønder med felles interesse samlet på Grønt Fagsenter. De har alle en avtale med Greve Biogass om å levere husdyrgjødsel til eller motta biogjødsel fra biogassanlegget som er under bygging. Vestfold Bondelag har tatt initiativ til en organisering av denne gruppa. De har felles behov for faglig oppdatering og informasjon. I forhold til inngåelse av kontrakter vil de også stå sterkere samlet. 

Status for biogass i Vestfold

nk ivar sørby 15cm.JPG

23.06.14 Biogassprosjektet er tidsmessig nesten i rute. Vestfold er helt på topp i et nasjonalt perspektiv om å nå målene i klimameldingen om 30% av husdyrgjødsla til biogass. Det er nå avklart at Greve Biogass vil benytte inntil 60 000 tonn flytende husdyrgjødsel i produksjonen. -Det blir spennende å se hvordan næringen reagerer på dette, sier ass daglig leder i Greve Biogass, Ivar Sørby. -Fra forrige gang jeg jobbet med å inngå biogjødselavtaler, vinteren 2012/13, har jeg mange bønder på venteliste for å levere husdyrgjødsel. Neste vinter vil vi gå aktivt ut for å inngå flere avtaler både på å ta i mot husdyrgjødsel, men også for å tegne nye biogjødselavtaler. Vi kan nå inngå nye avtaler på nærmere 45 000 tonn husdyrgjødsel og totalt må vi ha avtaler på ca 100 000 tonn biogjødsel.

Brikkene faller på plass for et biogassanlegg på Rygg

rygg biogass
20.04.13. Det er til nå inngått avtaler med bøndene på å motta 52 000 tonn biogjødsel. Målet som var 48 000, er dermed oppfylt og denne usikkerheten i prosjektet er ryddet av veien. Biogassfabrikken har fått arbeidsnavnet «Den magiske fabrikken» fordi den skal gjøre om avfall og hittil lite verdsatte produkter til drivstoff og biogjødsel.
Les mer  

Biogjødsel: Arbeidet med å tegne avtaler med bøndene pågår for fullt

Biogassignering

26.01.13. Det må tegnes avtaler på 48 000 tonn biogjødsel innen utgangen av februar. Dag Erik Kristensen i Re (Høyre), var blant de første som bestemte seg og undertegnet sammen med styreleder i Vesar Hans Hilding Hønsvall. Avtaletegningen er i rute. I skrivende stund er det inngått avtaler på ca 11 000 tonn og det jobbes med ytterligere ca 60 000 tonn. Ikke alle kommer til å inngå avtaler, så vi trenger flere bønder som er interessert, sier Ivar Sørby, som

Klart for tegning av Biogjødselavtaler

Sara Bergstrøm
06.12.12. Det 90 frammøtte på Gjennestad tirsdag kveld fikk utlevert avtale og vilkåra for mottak av biogjødsel av prosjektleder i Vesar Ivar Sørby. Rådgiver Sara Bergström Nilsson bildet) fra Husholdningsselskapet i Halland, Sverige orienterte om erfaringene fra Biogassproduksjon i Sverige. Rådgiver Jon Hermann Wold Hansen i NLR Viken opplyste at de tilbyr inntil 10 timer med nøytral rådgivning betalt av Vesar både før under og etter inngåelse av avtale for å kartlegge muligheter og utfordringer på egen gård. Interesserte bes ta kontakt med Ivar Sørby: 90914565 eller ivar.sorby@rebioconsult.no
 
 

Biogjødsel - Avtaleforslag og økonomi klart

biogjødselspredning.

29.11.12. Vesar AS har nå klar avtalen de tilbyr bøndene for mottak av Biogjødsel til bruk som gjødsel. Avtalen blir presentert og utdelt de frammøtte på stormøtet 4 desember kl. 18.30 på Gjennestad. I avtalen med Vesar AS mottar bonden en godtgjørelse på kr. 50,- pr. m3. Denne verdien dekker kostnaden til lagring og spredning av biogjødsel. Dette åpner også for å utnytte eksisterende lager og ikke minst samarbeidsløsninger hvor bønder går sammen om å bygge et felles lager.