Skal landbruksportalen bli felles for Vestfold og Telemark?

Svar på brukerundersøkelse: www.grontfagsenter.no -Felles landbruksportal for Vestfold og Telemark?

Her kan du gå inn og svare på brukerundersøkelsen

Stokke Bondelag inviterte til gårdsbesøk

Stokke bondelag. Skolebesøk 2019. Utenfor fjøset.

19.06.19. Stokke Bondelag arrangerte gårdsbesøk for 5.klasse på Melsom skole i begynnelsen av juni. Elevene fikk omvisning på Melsom gård med opplæring i hvor maten kommer fra. Det ble også natursti og servering av havrelapper.

Lokale årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn

Årsmøte 2019. Inger Johanne Sveen fra NB orienterer om hva skjer i landbruksutdanninga, og i SNS Sentralt

18.06.19. I forrige uke ble det avholdt årsmøter i både Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold og Studieforbundet næring og samfunn Vestfold.  Inger Johanne Sveen, som blant annet jobber med kompetanse og utdanning i Norges Bondelag var invitert til å holde en orientering om landbruksutdanninga og om SNS sitt arbeid sentralt.  Les mer hos SNS Vestfold.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Smågris. Bilde fra NB

17.06.19. Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt.

Norges Bondelag har sett et utkast til filmen. Filmen viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, og grove regelverksbrudd. – Handlinger hvor dyr behandles dårlig er uakseptabelt. Dyr skal behandles med respekt og regelverket skal følges, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen. Les mer hos Norges Bondelag
 

To spennende markvandringer i korn

Markvandring i Ramnes 12 06 19 Hos Trond Stange

17.06.19. Onsdag 12. juni arrangerte Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken et par markvandringer. En hos Trond Stange i Ramnes og en hos Otto Galleberg i Sande. Sopp, vekstregulering og gjødsling var gjennomgående temaer. I Sande ble det også diskusjoner rundt salgallmygg, en skadegjører som første gang ble funnet i norske åkre sommeren 2015.

Informasjon til Bonden er nå sendt ut

Info til bonden nr 2 2019

15.06.19. Fylkesmannens landbruksavdeling har nå sendt ut en ny utgave av Info til Bonden, via epost til alle som har søkt produksjonstilskudd i Vestfold og Telemark det siste året. Her kan man blant annet lese om ulike tilskudd, avlingsskader, tørke-/billeskader i skogen, BU-prisen 2019, markdag og fagturer, nye muligheter for gårdstilbud, pågående klimaforhandlinger og endringer i vår landbruksportal.

Les Informasjon til Bonden - nr 2. Juni 2019

 

Annonse Landkreditt Bank

Annonse FK Agri

 

Annonse DNB

 Gå til Agrol her

bedre-rad_150x94

 

Annonse Fjøssystemer
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse

SB Skog Oslofjordregionen

Annonse Tess-PSF-med-tjenester

 Annonse Flexagri

 

Annonse Moskvil

 LGPlast logo