Representantskapsmøte i Norges Bondelag

Rep skap 210318 Thorleif Müller på talerstolen utsnitt

22.03.18 Onsdag og torsdag er representanter for norsk jordbruk samlet i Oslo for å enes om prioriteringer og strategier foran årets jordbruksoppgjør. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, hadde flere innlegg i debatten. Han la vekt på bedret kornøkonomi, tollvern og markedsbalanse. Vestfold Bondelag har sendt sitt innspill til forhandlingutvalget, og Müller gjentok viktige punkter herfra og videreformidlet saker som lokallaga tok opp på fylkets årsmøte.

Korndagen 2018

Korndagen 2018. John Ingar Øverland.

22.03.18. Den tradisjonelle korndagen ble i år avholdt 8. mars på Gjennestad Gartnerskole. Rundt 50 deltakere fikk med seg et rikholdig program med mange interessante tema.  Det var foredragsholdere fra Yara, NLR Viken, NLR Østafjells og prosjektet Kornsatsing i Vestfold. 

Bonde og sykmeldt ?

Regnskapskontorene. Møte med daglig ledere 190318. b

21.03.18. Bondelaget har samarbeidsavtale med 17 regnskapskontorer i Vestfold. Daglig ledere på disse var mandag samlet hos Vestfold Bondelag for et halvårig møte med erfaringsutveksling. Denne gangen var tema selvstendig næringsdrivende og sykemeldinger. Det viktigste av alt er at man passer på at legen IKKE bruker elektronisk sykmelding. Det neste klare rådet til sykemeldte bønder er å ta kontakt med regnskapskontoret før du fyller ut skjema hos NAV. -Dette er ikke fordi vi ikke har tillit til NAV, men regelverket er komplisert og regnskapsfører må ofte inn å dokumentere uansett, sier org sjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed. -Det blir alltid lettere om man får begynt riktig.

Audun Tvedten gjenvalgt i Vestfold Bonde- og småbrukarlag

Audun Tveden. Vestfold Bonde og småbrukarlag 2018

20.03.18. Audun Tvedten fra Tjølling ble gjenvalgt som leder av Vestfold Bonde- og småbrukarlag på årsmøtet 15. mars. Ove Smitt fra Kvelde og Charlotte Sanhueza fra Andebu ble gjenvalgt som styremedlemmer. Styremedlemmene Elin Hotvedt fra Andebu og Ole Martin Gulliksrud fra Sande var ikke på valg.  Årsmøtet vedtok en uttalelse om at inntektsmålet må følges opp i statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

5 råd om bedre matmaktbalanse

19.03.18. Sist uke gikk høringsfristen ut på to utredningsrapporter om dagligvaresektoren som ble sendt ut på høring i fjor høst. Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

 

 

 

Bedre velferdsordninger kan få flere kvinner inn i landbruket

Kvinner i landbruket

18.03.18. En undersøkelse gjennomført blant Bondelagets kvinnelige medlemmer, viser at bedre velferdsordninger det tydeligste grepet for å få flere kvinner inn i næringa. Det dreier seg både om ordninger rundt svangerskap, sykdom og ferie og fritid, skriver Norges Bondelag

 

Annonse Landkreditt Bank

Annonse FK Agri

 

Annonse DNB

 Gå til Agrol her

bedre-rad_150x94

 

Annonse Fjøssystemer
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse

SB Skog Oslofjordregionen

Annonse Tess-PSF-med-tjenester

 Annonse Flexagri

 

Annonse Moskvil

 LGPlast logo