Dispensasjoner for tørkerammde økobønder

Debio logo

17.07.18 Mange bønder opplever i år en ekstrem tørke og må finne alternative løsninger for å løse dyras fôrbehov både i beitesesongen og for kommende innefôringsperiode. For bønder med økologisk dyrehold blir utfordringene ekstra store fordi det er færre fôrprodusenter med overskuddsfôr. Tørkerammede økobønder kan nå søke om å bruke konvensjonelt grovfôr og større andel økologisk kraftfôr.

Les mer hos Debio

Fra finanskrise til fremtidsvisjoner

Lulu show Livet er en dans på renter

17.07.18 Til høsten er det 10 år siden finanskrisen brøt ut. Kan en finanskrise skje igjen? Hva har vi lært, og hva vet vi nå? AgriKjøp og AgriAnalyse inviterer til et seminar om rikets tilstand. Seminaret starter med en dokumentarfilm om finanskrisen, og avsluttes med middag og et forrykende finansshow "Livet er en dans på renter". Dette skjer i Oslo 13. september.

Se program og påmelding hos AgriAnalyse

Fullsatt sal fikk råd og tips i tørken

Husdyrmøte 110718 salen 170 frammøtte

13.07.18 Onsdagens møte om tørken og grovfôrsituasjonen samlet ca 170 vestfoldbønder. Rådgivere ga praktiske tips i en krevende sesong. Oppsummert ble husdyrbøndene frarådet å slakte produksjonsdyr, noe som vil gi tap av inntekter i flere år. De bør heller ta kontakt med sine fôrrådgivere og endre fôrplanene allerede nå. Kornbønder oppfordres til å ta vare på halmen og i denne saken ligger det linker til ulike fôrformidlingssider. På møtet orienterte også landbruksdirektør Olav Sandlund om regelverket for avlingsskadeerstatning og fylkesleder Thorleif Müller om hva Bondelaget gjør.

Samleside om tørken og avlingssvikt

Tørke i korn sommer 2018

11.07.18 Bondelaget har samlet nyttig informasjon om tørken og avlingssvikt på en nettside som vil bli oppdatert utover sesongen. Her finner du også praktiske tips, samt link til Landbruksdirektoratets sider om avlingsskaderstatning.

Se samleside hos Norges Bondelag

Se nyttige tips og råd ved avlingssvikt

 

Dårlige kornåkre til grovfôr?

Kornåker grønn

07.07.18 (oppdatert 11.07.18) Årets tørke gir både dårlige kornåkre og lite grovfôr. Derfor kan det i år være aktuelt å slå kornåkre til grovfôr. Fylkesmannen sier at "foretaket kan søke om produksjonstilskudd for den kornveksten som ble sådd i utgangspunktet, selv om den blir høstet som grovfôr".  Arealet regnes med som kornareal også ved søknad om avlingsskaderstatning, og det høstede grovfôret regnes om til korn etter fôrverdi. Se presisering om utregning hos Landbruksdirektoratet.  Se viktig informasjon under "les mer" dersom du vurderer å slå kornet ditt til grovfôr.

Ny dyrehelseforskrift fra 1. juli 2018

Kuer ute.

10.07.18. Den nye dyrehelseforskriften fokuserer på forebygging. Kravene i forskriften er satt for å hindre spredning av smitte mellom besetninger.  Flere av oss vil ha behov for å etablere nye rutiner for flytting og salg av dyr, øke fokus på smitteverntiltak og bygge videre på kompetanse om smittevern og dyrehelse med ny dyrehelseforskrift.  Les mer hos Norges Bondelag.

 

Annonse Landkreditt Bank

Annonse FK Agri

 

Annonse DNB

 Gå til Agrol her

bedre-rad_150x94

 

Annonse Fjøssystemer
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse

SB Skog Oslofjordregionen

Annonse Tess-PSF-med-tjenester

 Annonse Flexagri

 

Annonse Moskvil

 LGPlast logo