Det siste løftet - til stor jubel!

Det siste løftet på Gjennestad    Foto Jon Østgård

25.03.19. Gjennestad videregående bygger nytt skolebygg i massivtre – fra norsk tømmer. 19. mars var det stor festivitas når det siste byggelementet ble løftet på plass.

Les mer hos Vestfold Klima- og energiforum

Og se NRK Vestfolds innslag fra Gjennestad vgs

Får lov å bygge smalere gang- og sykkelvei over matjord

Hans Hilding Hønsvall hilser årsmøtet og kan stolt fortelle om prinsippielt viktig jordvernvedtak

24.03.19. Sist uke ble det fattet et vedtak som kan spare masse matjord hvis det følges opp i resten av landet. Vestfold Fylkeskommune har nemlig fått lov av Statens Vegvesen til å redusere grøftebredden mellom fylkesvei og ny gang- og sykkelvei for å spare verdifull matjord. -Prinsippielt viktig seier for matjorda, understreker Vestfold Fylkeskommune

Les mer om gang- og sykkelvegvedtaket som sparer matjord hos Jordvern Vestfold

Hedrum Bondelag med flott 150 årsfeiring

Hedrum Bondelag 150 år   Foto Olav Nordheim (9)

23.03.19. Hedrum Bondelag ble stifta 16. mars 1869 og er en av de eldste foreningene i Larvik. Tirsdag feiret de sitt 150 års jubileum på Bygdetunet i Kvelde. Lederen i laget Torstein Lie kunne ønske velkommen til medlemmer, ordfører, landbruksdirektør, leder i Vestfold Bondelag og andre inviterte gjester.

Hans Edvard Torp valgt som ny styreleder i Landkreditt

Hans Edvard Torp ny leder i landkreditt

22.03.19. Hans Edvard Torp fra Re i Vestfold er ny styreleder i Landkreditt. Dette ble klart under konsernets årsmøte i Oslo denne uka. – Hans Edvard Torp er meget kompetent og godt egnet til å lede styret i Landkreditt SA, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Les mer om valget av Torp som styreleder hos Landkreditt  

Landbrukspodden; Hvorfor øker landbruksimporten?

Landbrukspodden logo

22.03.19. Både myndigheter og forbrukere etterspør mer frukt og grønt. Grøntprodusentene i Vestfold ønsker å utvide "norsk sesong" og ser muligheter ved utvikling av dyrkings- og lagringsteknologi. Dette har Vestfold Bondelag spilt inn til årets jordbruksforhandling, samtidig som at vi peker på at dagens importvern ikke gjør det lønnsomt å levere utenom det WTO definerte som norsk sesong i 1995! Vi har bedt om at det sees nærmere på hvilke produkter som får bedre tollvern med prosenttoll, om det er mulig å praktisere en mer fleksibel veksling medllom kronetoll og prosenttoll tilpasset den enkelte sesong og om det kun er politisk vilje eller internasjonale avtaler som begrenser muligheten til å utvide sesongen? 

Er importvernet viktig for deg er ukas Landbrukspodden vel verdt å høre. Der snakker Christian Anton Smedshaug og Astrid Thuen i AgriAnalyse om dagens importvern

Regnskapskontorene fikk info om bønder og sykepenger

Elise Midling-Hansen advokat hos Norges Bondelag Foto Eivor Eriksen

21.03.19. Et par ganger i året samler Vestfold Bondelag daglig ledere hos Bondelagets samarbeidende regnskapskontor i Vestfold. Tirsdag møttes de på Grønt Fagsenter og denne gangen var Elise Midling-Hansen, advokat hos Norges Bondelag på besøk og orienterte om hvordan ordningen med sykepenger fungerer for bønder. 

 

Annonse Landkreditt Bank

Annonse FK Agri

 

Annonse DNB

 Gå til Agrol her

bedre-rad_150x94

 

Annonse Fjøssystemer
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse

SB Skog Oslofjordregionen

Annonse Tess-PSF-med-tjenester

 Annonse Flexagri

 

Annonse Moskvil

 LGPlast logo