Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Ja, jeg vil bli medlem!

Hele vervegjengen minus Erik

12.12.17. Vestfold Bondelag arrangerte i går vervedag på fylkeskontoret. Flere fra fylkesstyret og lokallagene stilte opp og ringte rundt til potensielle medlemmer. Målet var å nå 3200 medlemmer. For hvert nytt medlem ble det bjellet og hengt opp et nek. Tror du vi nådde målet?

KSL-kurs for unge/nye bønder

KSL permen

11.12.17. Har du nylig overtatt gård, og fått overlevert en gammel KSL-perm?  Noen opplever at de overtar en KSL-perm,  men ikke fullt ut vet hva dette dreier seg om.  Vi har derfor spurt Bjørn A. Hvaleby i KSL Matmerk om til å holde et 2 kvelders kurs om dette på Gjennestad 24. og 31. januar.  Han skal ta for seg hva KSL er, og hvilken dokumentasjon det er viktig å holde oppdatert. Det vil bli god tid til spørsmål og dialog.

Hva skjer i årets WTO-forhandlinger?

Bjørn Gimming på WTO-møte

09.12.17 Bjørn Gimming (bildet) og Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag er tilstede når Verdens Handelsorganisasjon (WTO) møtes til ministermøte i Buenos Aires, 10.- 13. desember 2017. Flere forslag som er lagt fram i forkant av møtet kan få dramatiske følger for norsk landbruk. Selv om forhandlingssituasjonen i WTO gjør at det kanskje ikke blir inngått en avtale i desember, har man ingen garantier, og medlemslandene kan også bli enige om modeller eller arbeidsprogram som låser framtidig løsninger, som blir veldig krevende for Norge. Norges Bondelag forutsetter at Regjering og Storting ikke vil godta en avtale i WTO som innebærer kutt i den norske støtta og dermed en svekking av norsk landbruk og næringsmiddelindustri. 

Les mer om ministermøtet hos Norges Bondelag

Vil du vite mer? Her er ABC om WTO

Svak inntektsvekst for jordbruket i 2016

kornåker.jpg

08.12.17 Veksten i jordbruksinntektene bremser kraftig opp og økte kun med 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016. Dette viser ferske tall fra driftsgranskningene til NIBIO. -Det er stor variasjon fra gård til gård, men tallene viser at på østlandets "flatbygder" var det i gjennomsnitt en inntekstnedgang på 8 prosent fra 2015 til 2016, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Mye av nedgangen skyldes heldigvis at det var et godt kornår i 2015, men dette viser også at det er stor variasjon og risiko i å drive en biologisk produksjon.

Les mer om driftsgranskningene hos Norges Bondelag

Julenøtter med landbruksspørsmål

BG-julenøtter 2017

07.12.17 Hver dag fram til jul presenterer Bedre Gardsdrift en julenøtt. Dette er Bedre Gardsdrifts julekalender på nett. Spørsmålene har et landbruksfaglig preg, og svarene kan du finne enten i bladet eller ved å søke på nettet. Premiene er i stor grad sponset av en velvillig maskinbransje som ønsker å gjøre noe hyggelig for BGs lesere i førjulstida. Det er gratis å delta og åpent for alle. I tillegg er det hver dag en vinner som får to dagspass til Agroteknikk 2018 på Lillestrøm.

Gå til julenøtter på nettsidene til Bedre Gardsdrift

Sandar Bondelag 150 år

Sandar 150 år Salen middagen

06.12.17 Fredag kveld var det duket for jubileumsfest for Sandar Bondelag. De kan i 2017 feire 150 år i arbeid for bondens og norsk matproduksjons rammevilkår. Jubileumsfesten ble holdt i festpyntede lokaler hos Furuegg på Furustad. Vidar Andresen og Harald Fevang kåserte om landbrukets og bondelagets historie og viste gamle lokale bilder.

Norges Bondelags adventskalender 2017

ÅG 2017. Sande. Hoppe i høyet.

05.12.17 Norges Bondelag har 515 lokallag som gjør en viktig innsats gjennom hele året for å fronte norsk landbruk. I årets adventskalender presenterer Norges Bondelag et lokallag hver dag. Følg med på nettsidene og få et inntrykk av aktiviteten i hele landet. Vi følger med på om det skjuler seg et Vestfold-lag bak en av lukene. Se også adventskalenderen på Facebook og del med venner!

Gå til Norges Bondelags adventskalender

Er du medlem i Bondelaget?

Ledermøte 2017 Nye lokallagsledere fikk pins under middagen

04.12.17. Norges Bondelag har nå det høyeste medlemstallet siden 1997, men det er fortsatt plass til flere.  Bondelaget er for alle bønder og andre som er opptatt av norsk mat.  Bondelaget arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet. Som medlem får du også medlemsfordeler i form av rabatter på alt fra forsikringer til hotellopphold.  Du kan melde deg inn på nettsidene til Norges Bondelag, eller du kan kontakte Vestfold Bondelag; 33 36 32 00 vestfold@bondelaget.no

Fiberkabel og grunneierrettigheter - ja, takk begge deler!

Fiber og Grunneierrett i Hof Petter Å Kjennerud ønsket velkommen og ledet møtet

02.12.17. I Hof har mange grunneiere reagert på dårlig prosess og gjennomføring i forbindelse med at Viken Fiber legger ny fiberkabel gjennom bygda. Onsdag kveld inviterte like godt Hof Bondelag både Viken Fiber og berørte grunneiere til et oppklaringsmøte for å stake ut en bedre kurs videre. Grunneiere fra Vivestad og Holmestrand møtte også da de er nestemann til å kunne få fiber.

Mat og Landbruk 2018

Mat-og-Landbruk. Dahle og  Bartnes.

01.12.17. Mat og Landbruk går av stabelen 16. januar 2018 på Ullevål Business Class i Oslo.  Mat og Landbruk er Norges største og viktigste konferanse for mat- og landbruksnæringen, med mange spennende foredrag og utdeling av Innovasjonsprisen der det Sandefjordbaserte firmaet Soil Steam International er nominert.  Les mer her.

Glyfosat godkjent for fem nye år

Åkersprøyte. Bilde fra NLR

30.11.17.  Denne uken godkjente EUs medlemsland fortsatt bruk av ugressmiddelet glyfosat i fem år. -  Norges Bondelag støtter denne avgjørelsen. Vi har tillit til at EUs faglige organer gjør en uavhengig og fullstendig vurdering knyttet til risikoen ved bruk av glyfosat på helse og miljø, sier Bjørn Gimming, 1.nestleder i Norges Bondelag. Les mer hos Norges Bondelag og i Norsk Landbruk.

 

Bygdeungdomslaget swingte seg foran Stortinget

NBU mot regionreformen 281117. Jon Olav Svardal og Magnus Rød

29.11.17. Regionreformen var oppe på Stortinget før sommeren, men nå er den oppe på nytt. SV, SP og AP har meldt inn representantforslag om at den skal oppheves i blant annet Vestfold og Telemark. NBU hadde i den forbindelse en markering foran Stortinget for å markere sin motstand mot Regionreformen. Magnus Rød fra Stokke og Andebu Bygdeungdomslag hadde i sakens anledning skrevet en sang som han framførte sammen med leder i Vestfold Bygdeungdomslag, Jon Olav Svartdal.  Les mer hos Norges Bygdeungdomslag. 

"Kokebok" for kontroll av hønsehirse

Hirse på et tidlig stadium. Foto NLR Viken

28.11.17. Hønsehirse dukker stadig opp nye steder og den ser ut til å trives særdeles godt her i Vestfold. For å unngå at den blir et stort problem på gården må man følge nøye med og sette inn tiltak tidlig slik at den ikke tar overhånd. Norsk Landbruksrådgiving Viken har laget en plansje som viser hvordan hønsehirse ser ut på ulike stadier i vekstsesongen. De har også laget en "kokebok" Kontroll av hønsehirse hvor de har satt sammen hva vi nå vet om hvordan vi best mulig kan ta kontroll over hønsehirse på egen gård.

Innovasjonsprisen 2018 til Sandefjord?

Soilsteam

27.11.17. Også i år deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomi. En av de nominerte til Innovasjonsprisen 2018 er Sandefjordbaserte Soil Steam International. De har utviklet en nyskapende maskin som bruker vanndamp som alternativ til kjemikalier for å rense jordbruksjord for sopp, ugress og nematoder. Det betyr at kjemikaliebruken i landbruket blir redusert og at maten holder seg lengre.

Les mer om Soil Steam International og innovasjonsprisen 2017 hos Mat og Landbruk  
Du kan også laste ned denne ukas Byavisa i Sandefjord og lese om "Maskinen som kan endre verden" på side 11 og 12

Norges beste grisebonde for fjerde år på rad

Torgeir Davidsen Norges beste grisebonde   Fotoutsnitt hentet fra Reavisa

26.11.17. I 2013 overtok Torgeir Davidsen (57) grisebesetningen på Bjerke i Re sammen med kona Bodil Davidsen (53). Allerede i 2014 ble de kåret til Norges beste grisebonde, og gjentok bragden i både 2015, 2016 og nå i 2017. Nå gir de seg som grisebønder på Bjerke, men norgesmesteren fortsetter i faget og har "meldt overgang" til en annen grisegård på Revetal, skriver Reavisa.

Gjensidig samarbeid med Sande BU

Sande og Strøm Landbrukslag samarbeider med Sande BU

25.11.17. Da Sande og Strømm Landbrukslag skulle konstituere seg etter årsmøtet inviterte de også Sande Bygdeungdomslag. Begge lag har nå en representant som kan stille på relevante styremøter hos hverandre.

Bedre oppfølging, takk!

Sigbjørn overleverer opprop til Pollestad og næringskomiteen

24.11.17. I høst er det to år siden Stortinget vedtok Nasjonal jordvernstrategi. Siden den gang har lite skjedd for å nå Stortingets målsetting om å begrense nedbyggingen av norsk matjord. Jordvern Vestfold og 18 andre organisajoner og jordvernallianser troppet derfor opp foran Stortinget i går og ba næringskomitéen sørge for bedre oppfølging!

Les mer fra markeringen hos Jordvern Vestfold

Enighet om statsbudsjettet

Stortingssalen

23.11.17 Onsdag kveld ble regjeringa, Venstre og KrF enige om statsbudsjettet for 2018. Norges Bondelag er fornøyd med å ha fått gjennomslag for prinsippet om kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna. I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. Det er mindre enn det Norges Bondelag har regna ut at det er behov for. De frivillige organisasjonene som mista alle tilskudd i over Landbruksdepartementets budsjett, er også redda gjennom forhandlingene. Dette er organisasjoner driver utstrakt opplysningsvirksomhet om mat og landbruk, og som gjør en stor jobb med å bringe matproduksjon nærmere folk.

Les mer hos Norges Bondelag

Plakettfest i 4H

Innmarsj Plakettfesten 2017 Foto: Olav Nordheim

23.11.17. Plakettfest 2017 for 4H Vestfold ble høytidelig markert forrige fredag på Gjennestad videregående skole i Stokke. 24 feststemte 4Here hjemmehørende i Vestfold, samt seks fra Telemark mottok sin plakett. 4H Plaketten er en utmerkelse 4H ungdom kan gjøre seg fortjent til etter gjennomført minst sju års opplæring og godkjente sjølvalgte prosjekter under 4Hs parole "Klart hode - Varmt hjerte - Flinke hender - God helse". Jenny Bonden fra Kvikk 4H i Sande mottok årets VIGGA-pris.

Storfédag hos Sande Samdrift

Storfédagen 2017 (2)

22.11.17. Storfèdagen blir arrangert av TINE's produsentlag i Vestfold, NORTURA, TYR og GENO. Torsdag i forrige uke møtte 30 produsenter opp hos Sande Samdrift. Dette var GENO sin dag og tema i år var embryoproduksjon og GS-testing av ho-dyr.

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning