Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Regjeringen etablerer ulvereservat

ulv.jpg

17.12.18. Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et norsk ulvereservat. Et tillitsbrudd, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag og legger til; -Når det gjelder ulv er det foreløpig bønder og befolkningen langs svenskegrensa som er hardest ramma, men de skal vite at vi støtter dem!

Les mer hos Norges Bondelag om regjeringens ulvereservat

-Manglende faglig grunnlag for myrforbud!

Oppdyrking av myr

17.12.18. Regjeringa foreslår forbud mot nydyrking av myr. – Det er stor usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for norsk matproduksjon og beredskap er store, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Les mer hos Norges Bondelag

Årets julegave? Landbrukshelga 26.-27. januar 2019

Elisabeth Larsen er Landbrukshelg general

16.12.18. - Dette blir en flott gjeng! Det er nå 120 påmeldte til Landbrukshelga 2019, men det er plass til flere før vi lukker påmeldingen endelig, sier Elisabeth Larsen i Studieforbundet Næring og Samfunn og følger opp med et aldri så lite julegavetips; -Det å gi bort Landbrukshelga vil være en flott julegave til bønder "som har alt". Eller du kan kanskje tilby deg å være avløser akkurat denne helga for noen som kan tenke seg å dra dit?

Les mer om Landbrukshelga 2019 og meld deg/andre på her

Hurra!

Gave fra Gjensidigestiftelsen desember 2018

15.12.18. Gjensidigestiftelsen dukket fredag opp i lunsjen på Grønt Fagsenter og overrakte årets største julegave til 4H Vestfold. Vi fikk kr. 350 000,- til å gjennomføre prosjektet Sjø og land - hand i hand. Ikke rart at det da kom et "hurra" fra 4H Vestfold

Siste styremøte før jul

Styret i VB fikk se på kjøttfe hos Silje Eckdahl

15.12.18. 2018 har vært et spennende og hektisk år i Vestfold Bondelag. Denne uka hadde vi årets siste styremøte, hjemme på gården hos Silje Eckdahl i Horten. Noen av sakene som ble diskutert var en oppdatering av Vestfold Bondelags mediaplan, forberedelser til jordbruksforhandlingene 2019 og ikke minst hvordan vi mener organisasjonen skal tilpasse seg regionreformen. Les mer om dette hos Vestfold Bondelag

Revidert RPBA støttes - på visse vilkår...

Revisjon RPBA Illustrasjon 150

14.12.18. Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) revideres nå og har vært på høring i høst. RPBA skal sørge for en effektiv og riktig bruk av arealene i Vestfold. Det er i denne planen det legges føringer for vernet av matjorda i vårt fylke. Og ikke bare vern; Vestfolds samfunnsmål nr 2 er faktisk at matjordarealet skal være økt i 2040. Her kan du lese hva Vestfold Bondelag og Jordvern Vestfold mener om reviderte RPBA

7 av 10 griser er med i Dyrehelseprogrammet

Griser som trives hos Lars Kristian Rustan  Foto: Amund Kind

13.12.18. Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning. -Resultat av aktiv jobbing fra hele svinenæringa.

Nå må vi få med alle, sier Norges Bondelag, og viser til at fra 1. januar vil bonden få trekk i betalinga fra slakteriet om man ikke er med.

Verdig plakettfest og invitasjon til nyttårsfest i 4H

Logo_4H_Norge_farge

12.12.18. 4H gjør en flott jobb for barn og ungdom i Vestfold. Tidligere i november fikk 41 4Here sine fullt fortjente plaketter. 4. januar inviteres alle juniorer, seniorer og alumnmedlemmer i 4H Vestfold til nyttårsball!

Nå lanseres GodtBondevett.no

godtbondevett Stenerud

11.12.18. Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse. -Gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa om temaet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

Les mer om GodtBondevett.no

Julemøte for TYR

Tyr julemøte 061218 Forsamlingen

10.12.18 Forrige uke var det mange julemøter og avslutninger. TYR hadde sitt årlige julemøte på torsdag. -Dette har vært en travel uke med mye kveldsarrangementer for oss bønder, så vi var fornøyde med oppmøte på 36 skt, sier leder i TYR Vestfold, Silje Eckdahl. Denne gangen på Flykafeen noe som var svært så velykket, flotte lokaler og veldig god mat, julebuffet. -Vi legger stor vekt på det sosiale i Tyr Vestfold, sier Eckdahl, -Det er tydelig at folk ønsker å få god tid til å prate med sidemann, men noe faglig må vi ha hver gang.

Norges Bondelags adventskalender

Norgetrengerbonden

09.12.18 I adventskalenderen inviterer Norges Bondelag til en rundreise i landbruksnorge, når de hver dag presenterer ett av de 100 000 bildene fra emneknaggen #norgetrengerbonden. I løpet av året har vi passert utrolige 100 000 bilder med #norgtrengerbonden på Instagram. Dette er verdt en feiring! Fram til julaften deles 24 gode øyeblikk fra #norgetrengerbonden på nytt. Hvert bilde forteller sin historie.

Se dagens bilde i Norges Bondelags adventskalender

 

Nye tillitsvalgte i lokale Bondelag

Nye tillitsvalgte 061218 Anne Helene Bruserud

08.12.18 I Vestfold er det omtrent 100 tillitsvalgte i Bondelagets 18 lokallag. I år var det mye gjenvalg, og bare tre nye ledere. Likevel deltok 11 nye tillitsvalgte på samling for å lære mer om Bondelaget og få tips til godt styrearbeid og aktiviteter lokalt. Anne Helene Bruserud (bildet) er fylkesstyremedlem og ledet kvelden. Hun er opptatt av aktiviteter for medlemmer og godt og ryddig organisasjonsarbeid.

Hei, unge bønder og landbruksinteressert ungdom i Telemark og Vestfold!

Nå er det min tur Landbrukshelga 2019

07.12.18. Bygdeungdomslaget og Bondelaget har minst to funksjoner; Vi har klare meninger om rammevilkårene for å drive landbruksnæring i Norge, men vi spiller også en viktig rolle som sosial møteplass på bygdene. - På Landbrukshelga 2019 får du begge deler! sier Anne Snarteland og Jon Olav Svartdal, ledere i Telemark og i Vestfold Bygdeungdomslag. -Er du under 36 år og Bondelagsmedlem får du Nå er det min tur-kurset og hele helga for utrolige kr 700,-. Så her er det bare å melde seg på, oppfordrer de to lederne!

 

Landbrukshelga arrangeres i Langesund 26.-27. januar. Det er felles åpning og to valgfrie foredrag før Nå er det min tur-kurset starter. På kvelden er det felles festmiddag med underholdning.

 

Se programmet for Nå er det min tur/Unge Bønder-kurset   

Se program og påmelding for hele Landbrukshelga 

Advarer mot ensidig fôring

Halmballer

06.12.18 Flere titalls storfe har blitt syke på grunn av ensidig fôring av ubehandlet halm, eller frøhøy. Noen har også dødd som følge av forstoppelse. Dette skyldes ikke importert fôr, men ensidig fôring med lavt fordøyelsig fôr. Et samlet fagmiljø har gått sammen om å sende ut en viktig advarsel. Varemottagerne har sendt medlinger direkte til sine leverandører, men vi gjentar advarselen her på Grønt Fagsenter.

Les mer hos TINE

Ja, vi trenger hverandre!

Beredskap 041218 Ingress

06.12.18 Dette er oppsummeringen etter møtet mellom bønder og beredskapsetater denne uka. Fylkesberedskapssjefen, brannvesenet, Sivilforsvaret, Skagerak Nett og Mattilsynet hadde alle eksempler på at bøndene og deres ressurser er viktige ved hendelser og kriser. Samtidig er bønder som næringsdrivende spesielt avhengig av at infrastrukturen i samfunnet er intakt. Vestfold Bondelags møte om beredskap samlet nærmere 50 bønder på Gjennestad. Dialogen mellom landbruket og myndigheter viste et godt samarbeid som vi ønsker å ta vare på.

Hei, kornbønder i Vestfold og Telemark!!

Kornsatsing i Vestfold. Logo.

05.12.18 - Vi har fått til et veldig bra program for kornbønder på Landbrukshelga 2019, sier Oddbjørn Rød, prosjektleder i kornprosjektet i Vestfold. -Topp foredragsholdere og aktuelle temaer for deg som vil holde deg oppdatert. Nå er det stor påmelding til Landbrukshelga, men foreløpig veldig få som har valgt korn. -Det er litt synd, for korn har blitt etterlyst som tema i mange år. Nå er det endelig på plass og jeg håper det kommer mange kornbønder fra både Vestfold og Telemark, sier Rød. Landbrukshelga arrangeres i Langesund 26.-27. januar. Det er felles åpning og to valgfrie foredrag før selve kornkurset starter. På kvelden er det felles festmiddag med underholdning.

Se programmet for delen som handler om korn

Se program og påmelding for hele Landbrukshelga

Stor interesse for solstrøm på låvetak

Simen Bergan prosjektleder Solstrøm fase II

04.12.18 Det møtte opp 60 bønder da Vestfold Bondelag og Vestfold Klima- og energiforum inviterte til fagdag om solstrøm. Simen Bergan (bildet) er prosjektleder for "Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold - fase II". Han skal følge opp fem gårdsbruk på vei til strømproduksjon på eget låvetak, og dele noe av denne kunnskapen med alle bønder. Kort sagt er lønnsomheten avhengig av at du har behov for strømmen selv, og støtteordninger (som fra Vestfold Fylkeskommune) er avgjørende for de fleste som vil investere i solceller. Gikk du glipp av fagdagen? Det er kveldsmøte i Tjølling om samme tema onsdag 5. desember. Se program og påmelding.

Store klimamuligheter for landbruket

Lars Petter Bartnes. Klimamøte 2018. Foto A. Tjomsland, NIBIO

03.12.18. Over 120 deltakere var samlet da Norges Bondelag og NIBIO inviterte til seminar om hvordan landbruket og bonden kan bli mer klimavennlige. - Jeg er overraska over hvor mange muligheter næringa, forskningsmiljøene og bonden i sum har for å tilpasse matproduksjonen vårt et endra klima og samtidig redusere klimaavtrykket, sa Bartnes til de frammøtte. Les mer hos Norges Bondelag

Valgkomitèen i Vestfold Bondelag er i gang

Ledermøte VB 2018 Valgkomiteen fortalte litt om ønsker behov og status

02.12.18. Valgkomitèen i Vestfold Bondelag har startet sitt arbeid. Hans Harald Kirkevold er leder av årets komite som skal fremme forslag til kanditater til styremedlemmer og andre verv i fylkeslaget. Valget foregår på årsmøtet i Vestfold Bondelag 13. mars.

Alle vekst i kjøttfêproduksjonen skjer ikke i kornområdene

Anders Huus 18

01.12.18.  I Bondebladet og Nationen denne uka blir det framstilt som at all vekst i ammekuproduksjonen skjer i kornområdene. - Dette er ikke riktig, skriver seniorrådgiver Anders Huus i et svarinnlegg til Bondebladet. Både på Vestlandet og i Trøndelags dal- og fjellbygder gikk riktignok antall produsenter ned fram mot 2015, men denne trenden er nå snudd. Les artikkelen i Bondebladet.

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning
Facebook til web
1881 logo til web