Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Plantevernkurs starter 29. oktober

Åkersprøyte. Bilde fra NLR

18.10.18. Plantevernkurs starter mandag 29. oktober på Melsom vgs., i Stokke.  Kurset er både for de som skal fornye, og for de som skal ha plantevernbevis for første gang.  2 kurskvelder for å fornye, 4 kurskvelder for de som skal ha bevis for første gang.  Kurset er generelt, men med hovedvekt på korn. Hvis du skal fornye ditt bevis er det også mulig å gjøre det på nettet.  Mer informasjon her

Årets skattekurs for regnskapsførerne i Vestfold

Skattekurs 2018 Gry Heidi Ruud-Wethal nært

16.10.18 Torsdag og fredag var over 80 ansatte på bondelagstilknyttede regnskapskontor samlet for å bli oppdatert på siste nytt, spesielt innen det som gjelder landbruksregnskap. Vestfold Bondelag arrangerte årets Skattekurs på Sundvolden Hotell i Buskerud. Det er RJS (avdeling for Regnskap og Juridisk Service i Norges Bondelag) som har ansvar for det faglige innholdet og har med seg mange gode foredragsholdere. På bildet ser vi Gry Heidi Ruud-Wethal som er regnskapsfører og ansatt på RJS.

Erstatning avlingssvikt: Bøndene må selv måle opp grovfòrlageret

2. slått 2018. Foto NLR Viken

16.10.18. Bøndene må selv måle opp grovfôrlageret i år.  Det skal gjøres så nært opp til innsett av dyra som mulig og etter at fôrhøstingen er avsluttet. For de fleste vil det være i disse dager.  Det er bare eget fôr produsert på omsøkt areal i år som skal måles opp på lager og regnes med i fôrdagene. Les mer hos Fylkesmannen.

Bli med på dugnad for å fjerne villfyllinger i Re

Villfylling  Foto hentet fra ReAvisa

15.10.18. Det er en del villfyllinger i Re hvor det er kasta eller lagt søppel, plast, biler, maskindeler, bygningsmaterialer eller annet skrot i naturen. Re kommune ønsker nå å starte en dugnad sammen med Re kommunes befolkning med å fjerne søpla og har også hatt et møte med bondelagene i Ramnes og Våle. -Vi støtter aksjonen og håper vi sammen kan få ryddet opp, sier Svein Ivar Ånestad, leder i Våle Bondelag.

Les mer om villfylling-aksjonen hos Re kommune

og sak om dugnaden i ReAvisa

Forsøkstekniker hos NLR Viken?

Forsøk NLR VIken

14.10.18. NLR Viken ønsker å styrke sitt forsøksteam og søker derfor etter en praktisk og nøyaktig person som ønsker å være med å bygge et sterkt team på kontoret på Foss gård i Lier. Teamet har ansvaret for praktisk oppfølging av prosjekter og feltforsøk. -Vi gjennomfører mer enn 100 ulike feltforsøk hvert år. Vekstsesongen byr på høyt tempo hvor et godt samspill mellom rådgivere og forsøksteamet er viktig for å lykkes, skriver NLR Viken i stillingsannonsen 

Plantevernkurs

Åkersprøyte. Bilde fra NLR

13.10.18. Høstens plantevernkurs starter mandag 29. oktober kl 18.30 på Melsom vgs. i Stokke. Kurset går over 2 kvelder for de som skal fornye sitt plantevernbevis, og over 4 kvelder for de som skal ta det for første gang.  Neste plantevernkurs blir etter nyttår.  De som skal fornye plantevernbeviset har mulighet til å gjøre det på nett.  Se SNS Vestfold for mer informasjon og påmelding.

NB! Fleksible søknadsfrister for produksjonstilskudd i 2018

12.10.18. Landbruks-og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018. Fristen er fortsatt 15. oktober, men beslutningen innebærer at foretak kan levere del 2 av søknad om produksjon- og avløsertilskudd i opptil 14 dager etter søknadsfristen, altså fram til og med 29. oktober. Samtidig åpnes det for at foretak som ikke søkte innen 15. mars nå også kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober.

Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold

Meld deg på Gartnerhallen-kongressen

GartnerKongressen jubileumslogo

12.10.18. Gartnerhallen arrangerer hvert annet år en kongress som samler store deler av frukt- og grøntnæringa i Norge. Kongressen er en møteplass for faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær. Her møtes Gartnerhallens medlemmer, kunder og samarbeidspartere, samt leverandører, rådgivere og representanter fra offentlig forvaltning. Gartnerhallen-kongressen finner sted på Scandic Hotel Hell i Stjørdal, 16. –  18. november 2018 og det er fortsatt mulig å melde seg på kongressen hos Gartnerhallen  

Nå er det tid for årsmøter i de lokale bondelaga

Årsmøte Hof 2017 Hyggelig lag og god mat

11.10.18. Til uka starter perioden med årsmøter i de 18 lokale bondelaga i Vestfold.  Først ut er Sem Bondelag og Fon Bondelag som har årsmøte til tirsdag. Årsmøtene er en viktig arena for medlemsdemokratiet, så møt opp og si din mening. Årsmøtene er også en hyggelig sosial møteplass for medlemmene. Les mer for å se når det er årsmøte i ditt lokallag.

Husk søknadsfrist 15.oktober - noen presiseringer om RMP

RMP søknad 2018_ingress

10.10.18. Fylkesmannen i Vestfold minner om at fristen for å søke RMP-tilskudd nå er den samme som for produksjonstilskudd - 15.oktober. Det kan sendes inn RMP-søknad og søknaden kan endres inntil 20 dager over fristen, men da med kr 1000 i trekk per dag etter 15.oktober. Det er også noen flere endringer i RMP i år på grunn av tørken som du kan lese om hos Fylkesmannen i Vestfold   

Norgesmestre fra Vestfold

Samlebilde Høstarrangement BU 2018

09.10.18. Årets Høstarrangement er ett av to sentrale arrangement i Norges Bygdeungdomslag. I helgen møttes ivrige bygdeungdommer i Skogn og det var flere Vestfoldinger som tok turen. Flere markerte seg i tevlingene og 2 kan sågar tittelere seg som norgesmester!

Hva gjør vi den dagen vi ikke kan importere mat?

Kornåker med mørk himmel. Foto fra Norsk Landbrukssamvirke

08.10.18. God økonomi og høy betalingsvilje gjør at Norge står langt frem i den internasjonale matkøen. Men, klimaendringer vil i fremtiden legge press på den globale matproduksjonen. - De siste tiårene har det vært nærmest utenkelig at rike land i den vestlige del av verden ikke skal få kjøpt den maten vi trenger.  Men hva skjer den dagen det ikke er nok mat å få kjøpt?  -spør fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.  Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

Stor aktivitet i Lardal Bondelag i sommer

Landbruksspillet

06.10.18. Mange lokallag har hatt høyt aktivitetsnivå i sommer og høst.  Et av disse er Lardal Bondelag som serverte skolelunsj til 6. klasse i mai, og både arrangerte Landbruksspillet for 10. klasse, og organiserte plastinnsamling i juni.

Villsvin trussel mot dyrehelsa

Villsvin

05.10.18 Det skjer nå en faretruende utvikling og spredning av afrikansk svinepest i Øst og deler av mellom-Europa. En utvikling og trussel som spres med utbredelse av villsvin. Dette har satt fart i debatten om villsvin i Norge og Norsvin frykter for norsk dyrehelse. Norges Bondelag har tidligere i år etterlyst en bekjempningsplan for villsvin. AgriAnalyse oppsummerer i et notat at villsvin gir problemer for mange selv om det kan gi nytte til noen få som ønsker å jakte villsvin i Norge.

Trenger du kurs i Varme arbeider?

Sveising inngår i varme arbeider  Illustrasjonsfoto hentet fra lbk.no

04.10.18. Fra 2016 kom det krav om sertifikat i Varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård.  Dette handler blant annet om bruk av verktøy med åpne flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol.  Studieforbundet næring og samfunn og AOF Telemark/Vestfold arrangerer kurs på Gjennestad 24. og 25. oktober (går over 2 kvelder). Mer info og påmelding hos SNS Vestfold.

Fullt hus på kornmøte

Kornmøte 250918 Fullesatt amfi på Gjennestad

03.10.18 Utfylling av søknader om avlingsskadeerstatning og RMP-søknader var tema da «Kornsatsing i Vestfold» inviterte kornbønder til møte på Gjennestad 25. september. Det ble fullsatt sal med ca 70 frammøtte. Jon Randby fra Fylkesmannens Landbruksavdeling informerte om ordningene, mens Jan Per Stokke fra MidtVestfold Regnskap SA gikk igjennom praktisk utfylling. Det ble også god tid til pølsepause der praten gikk livlig. Godt å treffe kollegaer etter en tøff vekstsesong. 

Søknad om produksjonstilskudd

PT søknad høst 2018

01.10.18 I dag åpner fagsystemet for elektroniske søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I dag er det også telledato for deg som har husdyr. Fylkesmannen oppfordrer deg til å ta tidlig kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Søknadsfristen er 15. oktober, så vi oppforder alle til å sende inn søknaden i god tid. Tilskuddsordningen i Regionalt miljøprogram (RMP) har også søknadsfrist 15. oktober. Vi presiserer at dette er en egen søknad (se egen nettsak under).

Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold

Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold om fleksibilitet i 2018

Gå rett til søknadsskjema i Altinn

RMP-tilskudd har frist 15. oktober

RMP søknad 2018

01.10.18 Regionalt miljøtilskudd (RMP) har samme frist som produksjonstilskuddet - 15. oktober. Vi minner om at selv om det er samme frist, må RMP fortsatt søkes på eget skjema som du finner i Altinn. Hvilke tilskudd det kan søkes på og hvilke krav som gjelder for Vestfold, kan du se på nettsidene til Fylkemannen i Vestfold. Vi oppfordrer aktuelle søkere om å søke i god tid i tilfelle en har brukt for bistand fra Landbrukskontoret.

Les mer om RMP-tilskudd hos Fylkesmannen i Vestfold

Les om noen presiseringer for søknadsåret 2018

Gå rett til søknadsskjema i Altinn

 

Vestfold Bondelag på tur i Telemark

Styretur til Telemark 2018 Thorleif geita og Silje

30.09.18. Telemark sies å være Norge i miniatyr. At Telemark er et flott fylke, med stort mangfold og større avstander enn i Vestfold, kan fylkesstyret i Vestfold Bondelag nå skrive under på etter å ha besøkt Telemark denne uka.  

Lokallaga er i gang

Thorleif Müller har ordet

29.09.18. Mandag kveld samlet Vestfold Bondelag lokallaga til møte på Gjennestad. Dette markerer starten på arbeidsåret i lokallaga. Det nærmer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylker er nå satt i gang. Lokallaga ble oppdatert på ståa i Bondelaget og politisk situasjon av fylkesleder Thorleif Müller (bildet). Kontoret bidro med praktiske tips før gjennomføring av lokalt årsmøte.

Landbrukshelga 2019 Logo m grønn stripe til web 200

Aktivitetskalender

23.10.18
19:00
-
22:00
23.10.18
19:00
-
22:00
24.10.18
17:00
-
21:00
24.10.18
19:00
-
22:00
24.10.18
19:00
-
22:00
Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning
Facebook til web
1881 logo til web