Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Melkebøndene kan produserer mer

Kuer ute.

18.06.18. Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen. Dette innebærer at melkebøndene kan produsere 1 prosent mer melk i år enn de tidligere har fått beskjed om. Les mer hos Norges Bondelag.

Årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn

Årsmøte SNS 2018. Forsamlingen.

17.06.18. Studieforbundet næring og samfunn (SNS) Vestfold, og Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold avholdt sine årsmøter i Vestfold Bondelags møtelokaler på Gjennestad onsdag 13. juni.  Bjørnar Steinsholt som representerer TINE, er nytt styremedlem i begge organisasjoner.  Les mer hos SNS Vestfold

Markdag for unge bønder 19. juni

Korn i hender. Bilde fra FK

16.06.18. Felleskjøpet Agri Larvik inviterer unge bønder til markdag tirsdag 19. juni kl 19.00.  Fokus blir på ugrass i korn og potet. Oppmøte hos Amund Tanggård, Hummerbakkveien 26, 3294 Stavern.  Arrangementet avsluttes på Brunvall Gård med servering. Søk "Markdag for unge bønder" på Facebook. Se også Aktivitetskalenderen.

 

 

Hva er egentlig WTO?

Logo WTO

14.06.18. WTO har stor betydning for norsk landbruk, men hvorfor er det slik? Og hva er egentlig WTO?  Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som oppgave å sørge for et enhetlig, rettferdig og forutsigbart regelverk for internasjonal handel med varer og tjenester og internasjonale investeringer. Dagens WTO-avtale er fra 1994 og består av 60 avtaler.  En av dem er Landbruksavtalen som legger viktige rammebetingelser for den nasjonale jordbrukspolitikken på tre områder: markedsadgang, internstøtte og eksportsubsidier.  Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

Stor interesse for markedsregulering svin

Norsvin 110618 Lars Petter Bartnes utsnitt

14.06.18 Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gjennestad denne uka. Regulering av svinemarkedet på kort og lang sikt er et høyaktuelt tema som ble belyst av Karin Røhne, Nortura, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Som resultat av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør kan vi få mulighet til å regulere produksjonen bedre. -Denne muligheten må vi bruke og det er avgjørende at Norsvin og Bondelaget står samlet, uttalte flere i debatten.

Markdag for medlemmer i NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag

Engsvingel_i_blomst_4

13.06.18. Som tidligere år arrangerer NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag markdag i fellesskap. Tirsdag 19. juni kl 18.00-21.00. Det blir besøk hos flere ulike produsenter, der det blir mulighet til å se på økologisk engsvingelfrøeng, rødkløverfrøeng, vårraps, to forsøk; sortsforsøk og gjødslingsforsøk, et forsøk med Hussar Plus i timoteifrøeng, samt forsøk med biogjødsel i korn og gras. Frøavlerlaget serverer jordbær og is og info.  Les mer hos NLR Viken.

Foreløpige erfaringer med 2+2 lærlingordning

Lærling i arbeid. Foto fra VLT

12.06.18. Som mange vet, er vi her i Vestfold med på å prøve ut lærlingeordningen 2 + 2 i gartner- og landbruksfag.  Nå har Østlandsforskning utarbeidet en delrapport om erfaringen med ordningen i Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold.  Det har vært noe skepsis til ordningen underveis, men nå er de fleste aktørene godt fornøyd med ordningen. Les mer hos Vestfold Landbrukstjenester.

Markdager Korn i Andebu og Sande

Markdag Korn Sande og Strømm (3)

11.06.18. Forrige tirsdag arrangerte Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken markdager i både Andebu og Sande. Det ble naturlig nok snakket en del om tørkesituasjonen, men de fremmøtte fikk se forskjellige type kornsorter og i Sande ble det litt ekstra snakk om salgallmygg.

Møt Bartnes, Grøholt og Røhne på Gjennestad i morgen

Møte om markedsregulering svin

10.06.18. Norsvin Buskerud, Telemark og Vestfold i samarbeid med Nortura inviterer til fagdag om markedsregulering i svinenæringa mandag den 11. juni kl 11.00 på Gjennestad videregående skole. Innledere er Karin M. Røhne fra Nortura Innland, Gustav Grøholt fra Norsvin (kommer i stedet for Geir Heggheim) og Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Velkommen!

Les mer

Dokumenter og meld fra nå om mulig avlingssvikt

Tørke illustrasjonsfoto fra Landbruksdirekoratet

09.06.18. Tørke har allerede redusert avlingspotensialet på store arealer i fylket. Dermed ser erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt dessverre ut til å bli aktuell for svært mange bønder i år. Det er en del krav til innmelding, innsats og dokumentasjon m.m som stilles for at bonden skal kunne få erstatning. 

Les mer om krav i erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt hos Fylkesmannen i Vestfold  

Tørken tar på både planter og folk - tilbud om hjelp

Tørke i kornåker  Foto Knut Olav Omholt NLR Viken

08.06.18. Tørken begynner å bli alvorlig og behovet for regn er stort. NLR Viken har mulighet til å være samtalepartner hvis en kjenner at situasjonen nå begynner å ta på. Råd og veiledning i krisesituasjoner er et gratis tilbud innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av medlemskap og HMS-avtale.

Ta gjerne kontakt, hvis du tenker at du gjerne vil snakke med noen om situasjonen, skriver Knut Olav Omholt, HMS rådgiver NLR Viken

Vestfold-rapport fra Bondetinget

NB Årsmøte 060618 Thorleif og Silje i salen

07.06.18 Årsmøtet til Norges Bondelag er igang på Lillehammer. I onsdagens generaldebatt var det flere innlegg fra utsendinger fra Vestfold. Anne Aasnæs Andvik, Silje Eckdahl og Jon Olav Svartdal (utsending NBU) holdt innlegg om viktige saker for Vestfold. Landbruk- og matminister Jon Georg Dale var gjest på Bondetinget og leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, stilte han spørsmål om fondsordning i landbruket - og fikk et veldig klart svar!

Bankkonto for utenlandsk arbeidskraft

Stangselleri planting  2008

06.06.18. Vestfold Bondelag har fått en del henvendelser fra medlemmer angående oppretting av norsk bankkonto for utenlandske arbeidere som kun har D-nummer. Det er viktig at lønna betales på bankkonto som tilhører arbeideren, men i noen tilfeller blir dette en utfordring. Vestfold Bondelag har jobbet med dette over lang tid, og har nå fått svar fra noen banker om hvordan dette kan løses.  

Vestfoldinger på vei til Bondetinget

NB årsmøte 140617 Vestfoldbenken kvadratisk

05.06.18 Denne uka samles over 300 utsendinger, gjester og ansatte til det årlige Bondetinget som i år er på Lillehammer. Vestfold har, i tillegg til fylkesleder Thorleif Müller, 6 utsendinger: Silje Eckdahl, Anne-Helene Bruserud, Arne Martin Malerød, Anne Aasnæs Andvik og Svein Ivar Ånestad. Andre vestfoldinger som vil være på plass på Lillehammer er: Hans Edvard Torp (leder i Norges Bondelags kornutvalg), Jon Olav Svartdal (leder VBU og utsending for Norges Bygdeungdomslag), Elisabeth Larsen (gjest og ansatt Vestfold Bondelag) og Elin Røed (org sjef Vestfold Bondelag). Bildet viser vestfoldbenken på årsmøtet i 2017.

Se Norges Bondelag for program og sakspapirer

Skogplanting i tørken

Skogplanting Foto FMLA Vestfold

04.06.18 Uvanlig lang og varm tørkeperiode i mai/juni er en utfordring både for skogplanter og plantører. Det kommer nå jevnlig spørsmål om det er for tørt til å plante. Viken Skog, planteskolene i Sør-Norge og forskere i NIBIO og andre aktører i skogbruket i Vestfold følger situasjonen. Les mer for å få informasjon fra Fylkemannen i Vestfold vedrørende vårplanting.

Markvandring i korn tirsdag 5. juni

Kornsatsing i Vestfold. Logo.

03.06.18 Prosjektet "Kornsatsing i Vestfold" og NLR Viken arrangerer to markdager til tirsdag, en i Andebu og en i Sande. Det blir sett på høsthvete, vårhvete, bygg, havre og åkerbønner. Disse markdagene er åpne for alle, og vi oppfordrer alle kornprodusenter til å benytte anledningen til faglig påfyll og sosialt samvær.

Årets burot-aksjon

burotartemisiavulgaris

02.06.18 Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells inviterer til Aksjon Burot 2018.  Burotpollen er like allergigivende som bjørkepollen, men spres bare 100 – 200 m. Ved å luke og slå burot kan man fjerne problemet, og folk kan være ute uten å bli syke. Astma- og Allergiforbundet oppfordrer alle lokale bondelag og bygdekvinnelag til å gjøre en innsats.

Les mer om burot hos Norges Astma- og Allergiforbund

Fyll tankvogna med vann!

slukking med gjødselvogn

01.06.2018 Det er nå stor skogbrannfare i Vestfold, og vi ber alle bønder som har tankvogner om å fylle disse med vann i beredskap i tilfelle skogbrann. Brannvesenet i Vestfold og beredskapsmyndighetene i Vestfold støtter denne oppfordringen. Fylkesmannen har tidligere i dag gått ut med en anbefaling til grunneiere om å vurdere stenging av enkelte skogsbilveier for å hindre aktiviteter som kan føre til skogbrann.

Minstelønnssatser for jordbruk og gartneri 2018

Gartneri

01.06.18 Det nærmer seg tid for sommerjobb, ferieavløsere og sesongarbeidere i landbruket.  Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke er kommet til enighet om minstelønnssatser for jordbruk og gartneri for 2018.

Les mer og last ned minstelønnstabellene hos NHO Mat og Drikke

Kuslipp på Torp i Andebu

Kuslipp 270518 Lykkelige kuer i bakkane

31.05.18 Det har blitt en tradisjon for mange i Andebu å være med på kuslipp på Torp. På søndag åpnet igjen Anine Horntvedt Eliassen og Bernt Eliassen gården for publikum når kuene skulle slippes på beite for første gang i år. Det var omtrent 50 dyr som ble sluppet ut. De 400 frammøtte fikk se yrende glade kuer som hoppet og danset så støvføyka sto. Mange barnefamiler ble værende på gården i finværet og deltok på natursti og hopping i høyet.

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning